Den 19 oktober infördes en ny föreskrift som ger Folkhälsomyndigheten rätt att under en begränsad tid utfärda allmänna råd i en region i samband med lokala utbrott av covid-19. Och nu har alltså ett första beslut fattats om skärpta regler i Region Uppsala. Beslutet har tagits i samråd med regionens smittskyddsläkare och gäller två veckor framåt.

– I grunden är det samma budskap som vi har gått ut med tidigare, att man ska hålla avstånd, inte åka med kollektivtrafiken om man inte måste och arbeta hemifrån så långt det är möjligt. Men Folkhälsomyndighetens beslut ger en extra tyngd och vi hoppas nu att vi får se tydlig efterlevelse till råden hos alla länsinvånare. Det är allvar nu, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala, i ett pressmeddelande.

De lokala allmänna råden innebär att alla som vistas i Uppsala län uppmanas nu i möjligaste mån bara umgås med dem man bor tillsammans med. Dessutom ska man undvika resa med kollektivtrafik. Alla verksamheter och arbetsgivare i Uppsala län uppmanas också att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. För verksamheter kan det innebära att begränsa antalet besökare och anpassa öppettider.

Vid dagens myndighetsgemensamma pressträff sa Anders Tegnell, statsepidemilog vid Folkhälsomyndigheten, att det kan bli en förlängning av de lokala råden. En utvärdering av effekten ska göras om två veckor.

Enligt Anders Tegnell kan det också bli aktuellt med lokala restriktioner på fler håll – dialoger kommer föras med flera regioner.

– Det viktiga som nu håller på att hända i just Uppsala, som man inte ser på samma nivå någon annanstans är trycket på vården – det har triggat att nu vill vi verkligen försöka få ett stopp.

Just nu vårdas 33 patienter med covid-19 på sjukhus i Region Uppsala. För bara tre veckor sedan handlade det om fyra patienter.

De lokala råden för Uppsala län:

  • Var och en som vistas i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
  • Var och en som vistas i Uppsala län bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. För verksamheter kan det innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. Öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
  •  Alla arbetsgivare i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Det kan innebära att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Källa: Folkhälsomyndigheten