Som Läkartidningen berättat åtalsanmälde Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) i juni den antikroppstestning som Åke Lundkvist, professor vid Uppsala universitet, och flera andra forskare genomförde bland cirka 450 vänner och bekanta i Stockholmstrakten i april i år.

Enligt ÖNEP har forskarna bedrivit forskning utan etiskt tillstånd, det vill säga i strid med etikprövningslagen. I september fattade åklagare beslut om att inleda en förundersökning.

Läkartidningen har också berättat om den utredning som ÖNEP startat för att ta reda på om även prefekten vid den institution där bland andra Åke Lundkvist är anställd kan hållas ansvarig för testningen.

Sedan årsskiftet har nämligen forskningshuvudmannens ansvar för att se till att det finns erforderliga tillstånd skärpts. Och enligt Uppsala universitets delegationsordning skulle forskningshuvudmannen i detta fall vara prefekten.

Men nu har ÖNEP alltså avskrivit ärendet.

I ett yttrande till myndigheten skriver prefekten att hon inte fick kännedom om testningen förrän i efterhand.

– Hon säger att hon inte haft någon aning om det som försiggick innan de fick etiskt tillstånd. Vi har fattat beslut om att avskriva ärendet. Vi anser att det inte finns anledning att misstänka att det har begåtts brott, säger Jörgen Svidén, kanslichef på ÖNEP.

– Då måste man ju kunna visa att hon haft kännedom om det här och gett i vart fall ett tyst medgivande. Så kan det ha varit, men det kan inte vi på något sätt belägga, fortsätter han.

I yttrandet beskriver prefekten hur hon efter att testningen ägt rum kontaktades av en privatperson som uppgav att provtagning för påvisande av antikroppar mot sars-cov-2 skett i en bostadsrättslokal i Stockholmsområdet.

Prefekten uppger att hon omedelbart kontaktade Åke Lundkvist och fick information om att ett antal personer, utanför arbetstid, hade testat grupper bestående av familj och vänner på olika platser i Stockholmstrakten. Och att hon vid samtalet noterade att provtagningen gjorts innan etiskt tillstånd erhållits.

Läs också:

Virusforskare: Ofattbart beslut att åtalsanmäla antikroppstestning

Förundersökning inleds mot forskare bakom antikroppsstudie

Covidstudie olaglig enligt etiknämnd

Debatt: Åtalsanmälan för covidtest: Var dras gränsen för forskning i framtiden?