Det är partierna inom Värmlandssamverkan (M, C, SiV, KD, L och MP) som vill utreda möjligheterna att privatisera delar av psykiatrin i regionen. Bakgrunden är att regionen har svårt att rekrytera tillräckligt med kompetens inom de egna verksamheterna.

Genom att införa vårdval hoppas man kunna öka tillgängligheten.

– Om vi öppnar upp för möjligheten att verka på olika sätt ökar möjligheten till att kunna få den kompetensen som våra patienter behöver. Och vi sätter patienternas rätt att få en god och nära vård före regionernas behov av att styra allt själv, säger regionregionrådet Marianne Utterdahl (Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV), till P4 Värmland.

I utredningen ska man titta hur vårdval skulle kunna utformas inom både vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin.

Men Socialdemokraterna är kritiska till planerna på att släppa in privata aktörer inom psykiatrin.

– Vi ser en stor risk att det blir nya bekymmer om man splittrar upp vården mellan fler vårdgivare, som gör det svårt för patienten att hitta rätt och få den vård man behöver, säger oppositionsrådet Mats Sandström (S), till radion.

En delrapport ska presenteras redan i januari nästa år.

 

Läs mer:
Inget vårdval inom BUP i Skåne

Beslut om BUP-vårdval skjuts upp i Skåne