Ulrika Mattsson lämnar uppdraget som verksamhetschef på barn- och ungdomsmedicin vid Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan. Foto: Peter Wahlström/Västra Götalandsregionen

– Jag har – efter mycket vånda – kommit fram till att med de resurser som jag på barnkliniken fått tilldelat för 2021, är det omöjligt att driva vården vidare på ett medicinskt och patientsäkerhetsmässigt sätt, säger Ulrika Mattsson till Läkartidningen.

För bara några dagar sedan invigdes de nybyggda lokalerna för NU-sjukvårdens neonatalvård på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. Enligt Ulrika Mattsson skulle ytterligare 21,6 miljoner kronor behövas för att bemanna verksamheten som med de nya lokalerna är tänkt att ha 16 vårdplatser.

– Det är inget vi har fått i tillskott till 2021, snarare tvärtom: vi fick ytterligare ett sparbeting på 5 miljoner.

Hennes verksamhet omfattar en neonatalavdelning och en större barnavdelning där andra barn på sjukhuset vårdas, allt från ortopedi- till cancerfall. På den avdelningen är det totalt 30 tjänster, varav 20 gäller sjuksköterskor. De nya sparbetingen skulle kunna motsvara fem läkare eller tio sjuksköterskor.

– När man har en enhet som är underbudgeterad och man får ytterligare sparbeting, måste man titta på de personalkostnader man har i övrigt. Då anser jag att vården blir så pass påverkad att jag inte är person att kunna försvara de här budgetneddragningarna, säger Ulrika Mattsson.

Björn Järbur, sjukhusdirektör i NU-sjukvården, har en annan uppfattning av situationen. Han tycker att det är tråkigt att Ulrika Mattsson slutar, men enligt honom har verksamheten, och då alltså Ulrika Mattsson, varit med på noterna.

– Verksamheten och enheterna själva har tagit ställning till det vi nu har gjort när vi byggt nytt, att det var ett nollsummespel och att det går ihop, säger han till Sverige Radio P4 Väst.

– Nu säger de att det saknas 20 miljoner. Det är ett helt annat besked de kommer med i dag jämfört med den nyttokalkylen som gjordes 2017.

Men Ulrika Mattsson är av en annan uppfattning.

– Vi har lyft detta flera gånger under årens lopp, så sent som för några veckor sedan, säger hon.

Enligt henne kan de 16 nya vårdplatserna på nya neonatal inte öppna till fullo om inte budgeten justeras med ett tillskott på drygt 20 miljoner kronor. Det skulle inte bara påverka NÄL:s upptagningsområde, utan hela regionen eftersom det finns ett utpräglat samarbete mellan sjukhusen.

– Det handlar om barnens liv, och de har ingen egen röst. Så jag är jättebekymrad över det här. Jag bor i Trollhättan själv och har två barn, säger Ulrika Mattsson.