Ewa Wikström, professor i organisation och management vid företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet. Foto: Carina Gran

En grupp forskare vid Göteborgs universitet studerar hur organisatoriska förutsättningar påverkar människors möjlighet att stanna kvar länge i arbetslivet.

– Det är viktigt att anpassa medarbetarsamtal och möjligheter till kompetensutveckling efter var i livscykeln den anställde befinner sig, säger Ewa Wikström, professor i organisation och management vid företagsekonomiska institutionen.

Västra Götalandsregionen är en av de arbetsgivare som Ewa Wikström och hennes forskarkollegor har studerat i det projekt som de redovisar nu i höst. En av deras slutsatser är att HR-funktionen ofta är fast i gamla hjulspår och inte förser verksamhetscheferna med underlag och rutiner som är anpassade till individens behov. Cheferna får standardiserade manualer som fungerar dåligt på äldre medarbetare.

– I början av karriä­ren uppskattar man att det finns olika vägar i arbetslivet och då vill man prata om det under ett utvecklingssamtal med sin chef. Under senare delen av arbetslivet vill man snarare prata om hur arbetsplatsen kan tillvarata ens kunskaper och höra att chefen värdesätter det man gör.

Mentorprogrammet ser Ewa Wikström som ett sätt att både förmedla kunskaper och skapa en bättre organisatorisk arbetsmiljö.

– Mentorerna kan hjälpa sina yngre kollegor genom att till exempel prata om hur man bäst handskas med speciella patientärenden och situationer som ofta är svåra att hantera för den som är ny.

Hon ser mentorskapet som ett led i regionens försök att möta bristen på specialistläkare och specialistsjuksköterskor inom vissa områden. Radiologi är ett, kir­urgi ett annat.

– Då blir man varse att man behöver jobba med ett åldersmedvetet perspektiv.

Forskarna har studerat vilken roll HR kan spela för att skapa ett arbetsliv där fler kan jobba högre upp i åldern. Ett sätt är att lyfta fram hur de demografiska förutsättningarna utvecklar sig, men ofta sker det alldeles för sent.

– Om man plötsligt ser att man på vissa områden bara har ett fåtal specialister och att de snart ska gå i pension är det alarmerande. Det borde man ha vetat för länge sedan, säger Ewa Wikström.

Läs även: Nytändning när äldre stöttar yngre kollegor