Ersättningen är proportionerlig utifrån tidsperiod och tjänstgöringsgrad och gäller även första linjens chefer och avdelningschefer. De medarbetare som ska få ersättningen behöver vara månadsavlönade och arbeta minst 50 procent på IVA, akutvårdsavdelningen eller avdelning 54 för infektionssjukvård vid Falu lasarett.

De som tar vakanta arbetspass kan också erbjudas en extra ersättning av sina verksamhetschefer efter godkännande av divisionschefen. För extra dag- eller kvällspass på minst 6 timmar ska ett tillägg på 1 100 kronor kunna erbjudas. Det gäller också föräldralediga som hoppar in och arbetar enstaka pass. Ett nattpass på minst 9 timmar ska kunna ge 1 400 kronor extra.

– Båda besluten är viktiga för att vi ska kunna göra prioriteringar och omfördelningar av personalresurser för att säkerställa så god och uthållig bemanning som möjligt, säger tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören Karin Stikå Mjöberg i ett pressmeddelande.