Turerna kring hanteringen av formalin på Akademiska har varit många. I september i år vände sig Knut Bodin, huvudskyddsombud för läkarföreningen och Saco i Uppsala, till Arbetsmiljöverket med en begäran om förbud.

Bakgrunden var att planerade ombyggnationer för en mer säker formalinhantering vid patologen på sjukhuset försenats ytterligare, vilket medför att medarbetare till stor del fortfarande handskas med formalinet för hand. Substansen är sedan några år klassad som cancerframkallande.

Nu rapporterar tidningen Arbetarskydd att Arbetsmiljöverket kritiserar sjukhusets formalinhantering.

Efter en inspektion konstaterar myndigheten att det finns risk att medarbetare vid patologen utsätts för skadlig exponering via inandning, hudkontakt och stänkt i ögonen. Arbetsmiljöverket slår bland annat ned på att överblivet formalin slås ned i avloppet.

Enligt myndigheten kan riskerna minimeras med ett slutet system för formalin samt att hanteringen sker i fungerande dragskåp.

Akademiska sjukhuset riskerar nu ett vite på 3 miljoner kronor. Sjukhuset ska senast den 1 oktober nästa år gjort hanteringen säkrare genom lämpliga arbetsmetoder och anpassning av lokaler och arbetsutrustning.

Läs mer:

Skyddsombud kräver säker hantering av formalin på Akademiska