Jämtlands läns läkarförening efterlyste i en motion att förbundet på olika vis hållbarhets- och klimatanpassar sitt utbud av kurser och utbildningar och former för möten. Föreningen vill att Läkarförbundet bättre lever upp till sitt policyprogram för klimat och hälsa, är en förebild och bedriver verksamheten med så låg miljöpåverkan som möjligt. Föreningen vill se fler utbildningar digitalt, fler kursplatser på facklig bas- och fortsättningskurs, en optimal balans av fysiska och digitala möten och en årlig utvärdering av förbundets resande, möten och utbildningar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Föreningen yrkade också ursprungligen på att förbundet »slutar arrangera kurser och möten på långväga destinationer som kräver flygresor«, bland annat den årliga fackliga bas- och fortsättningskursen på Cypern.

– Klimatkrisen är ett faktum. I går morse rapporterades på radion att metangas som är en mycket potent växthusgas har börjat bubbla upp från havsbotten norr om Sibirien. I mig finns en stark oro för att vi har passerat en så kallad tipping point, en kritisk tipping point. Och flygresor är ett problem, en stor och i många fall onödig utsläppskälla. Enligt Läkarförbundets miljöpolicy ska vårt förbund vara en förebild, och läkare är tonsättare, och vi kan vara trendsättare för samhället, sa Annika Östling, Jämtlands läns läkarförening.

Förbundsstyrelsen (FS) svarade att man redan arbetar aktivt med ökad digitalisering av den fackliga utbildningen och att en digital facklig introduktionskurs lanseras i november. Även temaföreläsningar kan hållas digitalt. Ansvaret för klimat och hållbarhet anser man att förbundet tar genom att kontinuerligt följa upp sina möten och utbildningar ut ett hållbarhetsperspektiv.

FS hade också föreslagit avslag på förslaget om stopp för flygresor på grund av att formuleringen var »svårtillämpad«.

Jämtlands läkarförening omformulerade då yrkandet till att förbundet »enbart anordnar utbildningar/kurser på platser dit det är möjligt att resa hållbart« för att göra det lättare att tillämpa.

Det ändrade inte förbundsstyrelsens ståndpunkt.

– Vi vill hela tiden tänka hållbart tänk och resor, och framför allt utbildningar har utvidgats mycket nu digitalt. Samtidigt har det digitala en del nackdelar. Vi ska alltid resa så hållbart som möjligt, men vi behöver kunna laga efter läge beroende på vilka medlemmar och deltagare som ska vara med. Därför står vi kvar och yrkar avslag även på den nya att-satsen, sa Karin Båtelson.

Fullmäktige gick på FS linje.