Läkarförbundet ska enligt ett beslut i fullmäktige »sammanställa användbar information inför nyanställning och göra denna lättillgänglig i syfte att proaktivt stärka unga arbetstagares kunskaper om avtal och rättigheter«.

Bakgrunden är en motion från Ångermanlands läkarförening. Läkare som väntar på en utbildningstjänst möter en allt sämre arbetsmarknad, konstaterar föreningen. Antalet AT-platser har minskat dramatiskt i Västerbotten. En »mismatch mellan tillgång och efterfrågan« leder till att en växande grupp unga läkare hamnar i osäkra, korta anställningar. Anställningsstopp har blivit vanligare, konkurrensen om tjänsterna har ökat och tryggheten har minskat. Föreningen skriver vidare att unga kvinnliga läkare i slutna grupper vittnar om att de nekats förlängning av visstidsanställning eller tidigare utlovad ST efter att det framkommit att de är gravida.

»Vi ser med oro på en utveckling med ökad konkurrens och en eskalering av den problematik som beskrivs ovan med en tilltagande tystnadskultur, rädsla att driva diskrimineringsärenden och försämrad lönepolitik«, står det i motionen som även fick stöd av SLF student.

– En sammanställning av information är väldigt efterfrågat bland läkarstudenter på de senare terminerna som står inför sina första anställningar, sa Hanna Lidström från SLF Student.

Sylfs ordförande Madeleine Liljegren, som sitter i förbundsstyrelsen, beskrev unga läkares villkor som »en ödesfråga för hela kåren«.

Ångermanlands läkarförening ville även att Läkarförbundet ska verka för ett starkt skydd för arbetstagaren i BT (bastjänstgöring) som anställningsform. Något förbundsstyrelsen menar redan görs. Madeleine Liljegren berättade att villkoren för den nya BT-tjänsten reglerats i det nya kollektivavtalet, som blev klart i dagarna.

– Vi kommer i princip direkt ur förhandlingsrummet och där har vi faktiskt fått in ett flertal skrivningar i kollektivavtalet som stärker just BT-läkarnas rättigheter och villkor.