För att minska smittspridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd i regionerna Västerbotten, Norrbotten och Kalmar län. Därmed omfattas nu 13 av landets 21 regioner av lokala allmänna råd som bland annat säger att man ska undvika sociala kontakter utanför hemmet.

I Blekinge har Folkhälsomyndigheten ännu inte gått fram med några lokala restriktioner. Men där har regionen och smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö på eget initiativ fattat beslut om regionala råd med ungefär samma innehåll. Beslutet fattades i samråd med länsstyrelsen och länets fem kommuner.

– Vi för en dialog med Folkhälsomyndigheten, men har valt att snabba på införandet, eftersom vi ser att det behövs. Smittspridningen har ökat i Blekinge, även bland de äldre. Likaså ökar belastningen på hälso- och sjukvården. Det finns också en risk för att testkapaciteten inte kommer räcka till. Därför behöver vi nya, skarpa uppmaningar till alla som bor och vistas i Blekinge, säger Bengt Wittesjö i ett pressmeddelande.

I Blekinge vårdas ju nu fem patienter med covid-19 på sjukhus, varav en på IVA.

– Det låter inte som så mycket – men om vi inte gör något nu så riskerar vi att hamna där flera grannregioner befinner sig, sa Bengt Wittesjö i samband med att råden presenterades på en presskonferens på tisdagen.