Anna Rosén. Foto: Umeå universitet

Allt som allt rör det sig om 252 forskningsprojekt vid de elva lärosätena som får dela på de 709 miljoner kronor som nu delas ut. Karolinska institutet får mest med 290 miljoner, följt av Lunds universitet med 131.

I urvalsprocessen har Cancerfonden låtit alla projekt konkurrera med varandra, oavsett cancerform och forskningsmetod. Forskningsnämnden har bedömt vilka projekt den tror har störst möjlighet att ge resultat.

Bland de läkare som får forskningspengar finns Anna Rosén, överläkare och forskare vid Umeå universitet. Hon får 2,4 miljoner kronor för att förbättra informationen till de som bär på ärftliga cancergener. I en studie med 600 deltagare med hög risk för ärftlig cancer, utvärderas en metod där sjukvården hjälper patienterna med att kontakta familjemedlemmar.

– Idag har den person som har startat en cancergenetisk utredning hela ansvaret för att sprida resultatet inom familjen, tyvärr fungerar det sättet inte så bra, säger Anna Rosén i ett pressmeddelande.

En annan läkare som också får 2,4 miljoner kronor är Hans Brunnström vid Lunds universitet. Han undersöker hur lungcancerbehandlingar kan göras mer individanpassade. Projektet ska utvärdera om vissa proteiner och gener kan bidra till bättre diagnoser.

– Vi hoppas kunna använda informationen för att ännu bättre kunna förutsäga hur patienter svarar på behandling. Om vi till exempel ser att en patient har förhöjda nivåer av de proteiner som är kopplade till en sämre prognos, eller om det är låga nivåer av dem som är kopplade till en bättre prognos, så talar det för att vi behöver sätta in mer behandling, säger Hans Brunnström.

Fang Fang. Foto: Karolinska institutet

Fang Fang vid Karolinska institutet får 3,75 miljoner kronor till sitt projekt som ska undersöka om kvinnor med psykiska ohälsa har högre risk att insjukna i livmoderhalscancer jämfört med andra kvinnor. Bland annat undersöks om det finns en koppling till deltagande i vaccinationsprogram och screening, och om behandling och dödlighet i livmoderhalscancer påverkas.

– Vi ska undersöka om dessa kvinnor har ökad risk för både insjuknande och dödlighet i en cancerform som hade kunnat undvikas. I så fall kunde särskilda insatser riktas för att nå dem, för att öka medvetenheten bland kvinnor och vårdgivare, och deltagande i förebyggande åtgärder, säger Fang Fang.

Totalt i år har Cancerfonden delat ut 799 miljoner kronor. Det är rekord.

– Pengarna kommer uteslutande från det svenska folkets givarvilja och deras gåvor, och det känns fantastiskt att vi kan dela ut en sådan otroligt stor summa till cancerforskningen under ett år som har kantats av så mycket turbulens och osäkerhet, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.