Som Läkartidningen berättat har Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) utrett om masstestningen för covid-19-infektion bland studenter och lärare i samband med terminsstarten i själva verket skulle klassas som forskning.

I så fall skulle undersökningen – som genomfördes på uppdrag av Folkhälsomyndigheten – nämligen ha krävt etiskt tillstånd.

Nu har ÖNEP satt ned foten i frågan. I sitt beslut skriver myndigheten:

»Överklagandenämnden gör bedömningen att undersökningen utgör sådant myndighetsarbete som inte omfattas av kravet på etikprövning. Ärendet avskrivs därför från vidare handläggning.«

Undersökningen var ett uppdrag av Folkhälsomyndigheten, och utfördes av Region Västerbotten med stöd av Umeå universitet.

Läs också:

Masstestningen på Umeå universitet hänger fortfarande i luften

Masstestning vid Umeå universitet kan ha krävt etiktillstånd