Alla minkbesättningar som konstaterats smittade ligger i Sölvesborgs kommun i Blekinge, enligt Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

– Att närliggande besättningar drabbas är inte överraskande, det visar erfarenheter från Nederländerna och Danmark. Vi vet också att risken för ytterligare fall i området är stor. Majoriteten av de minkar som hålls för pälsproduktion kommer att avlivas under november månad för att pälsas, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

I Sverige är det inte aktuellt för närvarande att ta ett beslut om att avliva alla minkar, så som man nyligen gjort i Danmark av oro för spridning av ett muterat virus till människa.

– Vi följer läget noggrant och är beredda att ompröva vår bedömning. Vi för också en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten om hur smittspridningen hos svensk mink påverkar risken för folkhälsan i Sverige, säger Karl Ståhl tillförordnad statsepizootolog på SVA.

Samtliga minkbesättningar i landet, även de som inte drabbats, är belagda med restriktioner, enligt Jordbruksverket.

Enligt pressmeddelandet finns det enligt Folkhälsomyndigheten »ingenting som talar för att covid-19-epidemin i Sverige påverkas av fynden hos minkar«.