Under årets första sex månader dog 51 534 personer i Sverige. Av dessa dog totalt 14 000 i hjärt- och kärlsjukdomar, 11 600 av tumörer och drygt 5 500 av covid-19. Andra stora dödsorsaker längre ner på listan var demenssjukdomar, lungsjukdomar och dödsfall till följd av yttre orsaker som till exempel olyckor.

– Covid-effekten syns tydligt i statistiken. Sjukdomen har bidragit till att dödligheten bland kvinnor har ökat med 10 procent och bland män med 14 procent jämfört med första halvåret 2019, säger Mona Heurgren, avdelningschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Statistiken ger dock inget stöd för att pandemin skulle ha lett till att fler tagit sitt liv. Antalet självmord uppgick till 611, vilket kan jämföras med totalt 638 självmord under motsvarande period i fjol.

– Siffran är dock osäker då det kan finnas en eftersläpning i registreringen, säger Mona Heurgren.

Läs hela rapporten här.