Sjukhuset gick upp i stabsläge kl 11.00 på onsdagen. Målet är att underlätta samarbetet inom sjukhuset i ett pressat läge. De senaste dagarna har inflödet av covid-19-patienter varit högt samtidigt som det har varit många patienter i det ordinarie akutflödet.

– Vi har under de senaste veckorna arbetat under stabsliknande former. Vi fortsätter vårt goda samarbete inom sjukhuset och inom regionen, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus, i ett pressmeddelande.

För att kunna ta hand om patienter i störst behov av vård minskar sjukhuset nu också den planerade vården.