Som Läkartidningen tidigare berättat satte coronapandemin fart på den tidigare stillastående upphandlingen av digital vård i Blekinge. I somras hade således även appen »Digital vård Region Blekinge« primär. Till en början handlade det mest om en digital vårdcentral, men användningen breddas successivt till att även innefatta slutenvården.

Men facket var inte delaktigt i införandet.

– Vi har inte haft något medarbetarinflyttande, ingen samverkan alls i den här frågan, trots att både vi och andra fackförbund lyft detta vid flera tillfällen, säger Markus Bäckman i Blekinge läkarförenings styrelse.

I en förhandlingsframställan till hälso- och sjukvårdsdirektören i Blekinge, påpekar Blekinge läkarförening att sjukvårdsförvaltningen beslutat om att införa digitala vårdmöten utan MBL-förhandling och utan att följa det lokala samverkansavtalet.

»Förändringen har inte föregåtts av riskbedömning av arbetsmiljön och samverkan på vare sig basenhets- eller förvaltningsgemensam nivå« skriver läkarföreningen.

– Oavsett vilken verksamhet det rör sig om, tycker vi att man ska ge vårdens professioner möjlighet att påverka utformningen av vårdens verksamheter, säger Markus Bäckman.

Föreningen är inte motståndare till att digital vård införs, men medarbetarna är missnöjda med utformningen av verksamheten. Det gäller i synnerhet den digitala vårdcentralen.

– Det man klagat på är att det inte funnits några medicinska riktlinjer, att det inte finns någon triagering eller hänvisning av patienter till rätt vårdnivå. Det har känts som en osäker verksamhet.

Blekinge läkarförening yrkar på allmänt skadestånd till förbundet. Och efter medlemmarnas missnöje med delar av verksamheten, vill föreningen också att verksamheten upphör till dess arbetsgivare förhandlat med läkarföreningen.

Det är ett speciellt läge med covid-19 – kan du förstå arbetsgivaren?

– Nej, det har funnits gott om tillfällen för arbetsgivaren att prata med oss och utforma det här tillsammans, säger Markus Bäckman.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson påpekar att han är relativt ny på tjänsten och inte kan kommentera turerna fram till införandet. Men han säger att det kommer att bli samtal med läkarföreningen och att han känner en ödmjukhet inför det.

– Vi behöver ha en god dialog i detta. Digitala vårdmöten är bara en del av hur vi utvecklar framtidens vårdmöte och det gäller att vi känner oss trygga i detta helt nya sätt att ha kontakt med våra patienter. Professionen måste också kunna vara med och påverka hur vi ska gå i den riktningen, säger han till Läkartidningen.

Och Markus Bäckman tror egentligen inte att det ska bli svårt för parterna att komma överens.

– Vi har kommit överens tidigare och haft ett fungerande samarbete i många frågor. Vi kände ett behov av att sätta ner foten nu när man har slarvat och våra medlemmar är missnöjda.

 

Läs även:

Pandemin skyndade på Blekinges digitala vård