I våras gjorde Försäkringskassan undantag i kraven på läkarintyg, för att avlasta vården och under pandemin. Därmed behövdes inget läkarintyg vid dag åtta för ersättning för vård av sjukt barn – och inte heller mellan dag 15 och 21 i sjukpenningsärenden.

Men den 1 november återinfördes kraven med motiveringen att vården inte längre var lika hårt belastad. Ett beslut som fått skarp kritik från flera håll.

Nu – när läget förvärrats – ber alltså både Distriktsläkarföreningen och Svenska läkaresällskapet Försäkringskassan att backa.

I ett öppet brev riktat till Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg konstaterar Distriktläkarföreningen, med ordförande Marina Tuutma i spetsen, att pandemin är långt ifrån över. Och att primärvården behöver andrum för att prioritera det som är viktigt: att bekämpa covid-19 och undvika undanträngning av annan vård.

Enligt Distriktsläkarföreningen behövs samlade insatser mellan kommuner, regioner, professionsföreträdare och statliga myndigheter för att dämpa smittspridningen runt om i landet.

»Därför vädjar vi till er, Försäkringskassan: ompröva ert beslut för att göra situationen för vården och allmänheten lite lättare! När om inte nu?« skriver föreningen i brevet som även har skickats till socialminister Lena Hallengren (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Budskapet är detsamma i Läkaresällskapets brev.

»Vi inom läkarkåren behöver fokusera all vår kraft på dem som verkligen behöver vård nu och vi ser därför återgång till vårens riktlinjer som en stor hjälp med att göra just detta. Det kan även bidra till att de som ska vara hemma verkligen är det också utan att behöva känna krav på att ordna ett intyg«, skriver bland andra Tobias Alfvén, ordförande.

 

Läs också:

Krav på läkarintyg återinförs