I januari 2019 anmälde fyra överläkare Stockholms läkarförening och Karolinskas läkarförening till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Läkarna var kritiska till hur föreningarna agerat i ett ärende där en läkare larmat om antisemitiska trakasserier på Karolinska universitetssjukhuset.

DO konstaterar i ett nytt tillsynsbeslut att Läkarförbundet diskriminerat den aktuella läkaren, som också är medlem i förbundet.

I utredningen har DO tagit del av ljudinspelningar där det framgår att en företrädare för förbundet meddelat läkaren att förbundet inte tänkte föra fram anklagelsen om antisemitism till arbetsgivaren. Detta eftersom det skulle kunna skada förbundets relation till arbetsgivaren.

Detta besked är en överträdelse av diskrimineringsförbudet, anser DO.

– DO:s bedömning är att medlemmen inte har kunnat tolka beskedet på något annat sätt än att förbundet av omsorg till sin relation till arbetsgivaren inte har varit villigt att företräda medlemmen eller för den delen någon annan medlem som upplever sig diskriminerad på antisemitiska grunder, säger Martin Mörk, ställföreträdande diskrimineringsombudsman, i ett pressmeddelande.

Enligt DO:s bedömning finns visserligen mycket som talar för att den fackliga företrädaren i det sammanhang beskedet gavs inte insåg den »diskrimineringsrättsliga relevansen« av de anklagelser om antisemitism som medlemmen framförde, utan i stället bedömde att det var en fråga för polis och åklagare.

Det ursäktar dock inte att läkaren blev avskräckt från att göra en anmälan, menar DO.

DO gör också bedömningen »att ett sådant besked inte skulle ha getts till en annan medlem som på ett liknande sätt fört fram anklagelser om diskriminering kopplat till exempelvis kön eller funktionsnedsättning. Det innebär att medlemmen här har behandlats sämre än hur en annan medlem skulle ha behandlats i en jämförbar situation. På detta sätt har missgynnandet också i objektivt hänseende haft samband med medlemmens etniska tillhörighet«.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, kommenterar DO:s beslut:

– Det är tråkigt att de gör en sådan här kommentar om Läkarförbundet. Karolinskas läkarförening får ingen kritik alls, men de ger kritik mot tjänstemän på Stockholms läkarförening där man grundar sig på korta utklippta stycken ur ett en och en halv timme långt inspelat samtal. Sedan får en tjänsteman aldrig säga något som kan tolkas på fel sätt, säger han till Läkartidningen

Johan Styrud uppger att Stockholms läkarförening sett över sina rutiner och att ett värdegrundsarbete pågår.

– Sedan beklagar jag hela bedömningen, men DO får stå för vad de tycker. Det går inte att göra mycket åt.

Du håller inte med om DO:s slutsatser?

– Jag har svårt att förstå det, men det är som det är. Men vi tar den ad notam och vi ändrar våra rutiner och har ett pågående värdegrundsarbete. Det har vi jobbat med ända sedan fallet började.

DO har i utredningen också undersökt om Läkarförbundet i andra avseenden inte gett medlemmen stöd av skäl som har samband med hans etniska tillhörighet. Här gör DO bedömningen att utredningen inte ger stöd för att Läkarförbundet diskriminerat medlemmen.

Det aktuella fallet om påstådda trakasserier på antisemitisk grund vid Karolinska universitetssjukhuset har föranlett tre tillsynsärenden hos DO.

I januari i år kritiserade DO Karolinska universitetssjukhuset för att inte tillräckligt ha utrett de påstådda trakasserierna. Det tredje tillsynsärendet, som gäller huruvida läkaren utsatts för repressalier, pågår fortfarande.

Läs mer:

Karolinska får kritik för bristande diskrimineringsutredning

DO utreder repressalier mot judisk läkare på Karolinska

Karolinska omplacerar läkare anklagad för antisemitism

Karolinska agerade inte tillräckligt snabbt vid antisemitismanklagelser

Antisemitismärendet på Karolinska: Läkarföreningar DO-anmäls.

125 läkare ger KS läkarförening stark kritik efter antisemitiska trakasserier

KS läkarförening startar arbetsgrupp för diskrimineringsfrågor

Läkarföreningen svarar på kritiken efter diskussioner om antisemitism