Göran Dellgren, professor och överläkare på Transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Sírnir Einarsson

Det var efter att patienten först vårdats i respirator på intensivvårdsavdelning och därefter fått behandling med konstgjord lunga utanför kroppen (ECMO) som beslutet om att ge honom lungor från en donator fattades.

– I det här fallet läkte inte lungorna samtidigt som patienten i övrigt var tillräckligt stark för att överhuvudtaget kunna klara av en lungtransplantation. Både intensivvård och framför allt ECMO innebär en väldig påfrestning för kroppen, säger Göran Dellgren, professor och överläkare på Transplantationscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

– Vår patient hade vårdats mer än fyra månader i ECMO och respirator i Stockholm och då ingen återhämtning av lungorna bedömdes möjlig längre genomgick han efter noggrann utvärdering lungtransplantation, fortsätter han.

Nu har patienten alltså fått lämna Sahlgrenska universitetssjukhuset för fortsatt rehabilitering på hemmaplan.

Göran Dellgren räknar med att ytterst få kommer att bli aktuella för lungtransplantation på grund av covid-19 framöver.

– Det är endast i enstaka fall som ECMO-behandling kommer att vara aktuell för den här gruppen. En lungtransplantation är alltid bara aktuellt för de allra svårast sjuka med lungor som bedöms inte kunna läka, samtidigt som patienten i övrigt bedöms klara av en lungtransplantation. Men för dessa patienter är transplantationen helt avgörande, säger han.