I fredags beslutade Region Östergötland om nya ersättningar för vårdpersonal som påverkas mycket av covid-19. Syftet är enligt regionen tudelat: att säkra en bemanning i en återigen pressad vårdsituation, samt att ge ersättning för ökad belastning och krav på flexibilitet.

Läkare berörs av den extra ersättningen i två situationer. Den ena är extra jourpass och innebär 300 kronor extra per arbetad timme. Den andra situationen som kan ge en högre ersättning är om läkaren tjänstgör på en avdelning som har minst 50 procent covidpatienter. Då ges 300 kronor extra per arbetat pass. Om man räknar på att en månad innebär 20 pass, innebär det en extra ersättning på 6 000 kronor.

Att man beslutat att lägga ersättningen på den nivån förklarar regionens HR-direktör, Zilla Jonsson, så här:

– Vi måste utgå från vilka ekonomiska förutsättningar vi har. När det gäller ersättningen per dag, har vi räknat på vad det skulle kunna innebära utifrån våra pandemiplaner. Och när det gäller timersättningen för arbete under en förtätad jour, har vi tittat på vad vi har för snittlöner på våra läkare.

Till en början gäller de extra ersättningarna från den 1 november till och med den 10 januari. Men beroende på hur pandemin utvecklar sig kan perioden förlängas. Annan vårdpersonal kan också få extra ersättning för förtroendearbetstid och extrapass.

Östergötlands läkarförening har varit starkt kritisk till att regionen tidigare inte erbjudit någon extra ersättning. Personalen har enbart fått ett presentkort på 500 kronor. Ordföranden Carin Larnert Hansson sa nyligen till tidningen Sjukhusläkaren att många anställda tyckte att de lika gärna kunde varit utan gåvan.

Zilla Jonsson säger att man lyssnat på kritiken, men att man också har en annan situation nu.

– I våras gjorde vi på ett sätt utifrån de förutsättningar vi hade då. Nu har vi haft mer tid, både till att lyssna av och till att resonera med våra sjukvårdsledningar om vad de behöver för att kunna bemanna på ett gott sätt om vi går upp i belastning igen. Vi har varit mycket bättre förberedda nu – det är anledningen till att vi valt en annan modell.

Hur ser bemanningssituationen ut?

– Som nivåerna ser ut just nu har vi en god bemanning. Men fortsätter situationen att utvecklas i samma takt som de senaste veckorna, är det bekymmersamt. Då behöver vi ha strukturer där vi erbjuder extra för att göra den insatsen som man också gjorde under våren, säger Zilla Jonsson och tillägger:

– Skillnaden nu är att medarbetarna är slitna. Det är en ansträngning. Och känslorna från våren ligger nära ytan.

 

Läs även:

Jönköping ger 6 000 extra per dag för arbete i jul