Med en smittspridning som återigen ökar, vill Region Jönköpings län säkerställa att det finns personal att tillgå under jul och nyår. Därför har regionen beslutat att personal som kallas in ska kompenseras med 6 000 kronor per dag och arbetspass, vilket Jönköpings-Posten var först med att berätta.

– Vi vill ge en rejäl ersättning till de medarbetare som skulle ha varit lediga men ändå kallas in för jobb. Det här gäller alla som annars skulle ha varit planerat lediga och det gäller alla anställda inom regionen, säger HR-direktör Patrick Nzamba till tidningen.

Ersättningen ska utgå om någon, efter att klinikerna lagt sina scheman för storhelgerna, behöver jobba en planerat ledig dag från den 23 december till den 10 januari. Summan 6 000 bygger enligt Patrick Nzamba på att en flyttad arbetsvecka under sommaren beräknades vara värd 30 000 kronor.

I somras var vårdpersonal upprörd över hur regionen hanterat kompensationen för extra arbete med anledning av covid-19. Till exempel skrev 25 intensivvårdsläkare en debattartikel där de tyckte att HR-avdelningen varit »iskall« och att regionledningen misslyckats med dialog och ömsesidig respekt när det gäller sådant som ekonomisk kompensation.

– Det blev väldigt mycket diskussion om det här i somras, säger Bengt Hultberg, ordförande i Jönköpings läns läkarförening, till Läkartidningen.

De 6 000 kronorna i regionens nya giv läggs till utöver den ersättning som regleras i kollektivavtalen. För läkarnas del kan det, med det lokala kollektivavtalet, innebära 6 000 kronor utöver dubbel ersättning vid extra jourpass med kort beredskap.

– Det är arbetsgivarens beslut. Men det är ju en bättre ersättning än vad ett antal medarbetare fick under april till augusti. Då fick man något som hette arbetsvärderingsförstärkning och det var 4 000 kronor per månad. Och det här är ju 6 000 på en dag, så det har vi inga synpunkter på. Det tycker vi ändå är acceptabelt, säger Bengt Hultberg.

Nu hoppas han att smittspridningen inte ska öka alltför mycket, så att exempelvis läkare likt i våras behöver beordras in.

– Vi har sagt tvärfackligt att vi vill att tillfällig omplacering för att stärka upp covid-19-vården ska ske med frivillighet så långt det är möjligt. Och att man inte blir placerad kontinuerligt ett antal månader, utan kortare perioder på fyra till sex veckor.