De senaste årens sjunkande trend när det gäller nya fall av ångest och depression har fortsatt under pandemin, enligt uppgifter som Socialstyrelsen hämtat från nationella register för perioden februari – juni 2020. Detta gäller även i gruppen 70+ där man befarat en ökad psykisk ohälsa under pandemin. Nedgången under pandemin tros dock inte bero på ökad hälsa utan på en minskad benägenhet att söka hjälp.

– Man drar sig för att söka vård på grund av rädsla för att bli smittad, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Uttagen av receptbelagda antidepressiva läkemedel har också minskat.

Psykiatrins digitala kontakter och kontakter per telefon har ökat kraftigt under perioden.

– Den digitala vården och telefonkontakter har fördubblats sedan motsvarande period förra året. Det innebär att det har varit färre fysiska besök och gruppaktiviteter, säger Peter Salmi.

Vad gäller adhd och andra neuropsykiatriska tillstånd har antalet inrapporterade fall i stället ökat, liksom förskrivningen av adhd-läkemedel.

– Det kan bero på att personer som väntar på en utredning inte vill tacka nej när det blir aktuellt med en utredning. Under pandemin kan bemanningen vid psykiatriska kliniker möjligen dessutom ha varit högre än normalt på grund av att man till exempel inte deltagit i konferenser eller tagit semester i samma omfattning som tidigare. Det kan ha medfört att man till och med haft större möjlighet än vanligt att utreda, säger Peter Salmi.

Läs rapporten: Psykiatriska tillstånd och psykofarmaka under coronapandemin