Under pandemin har frågan om distanstentor i stället för salstentor väckts på flera håll i landet. Högskolor är undantagna begränsningen på åtta personer, då undervisning inte räknas som allmän sammankomst. Och som Läkartidningen tidigare berättat planerar Karolinska institutet, KI, att genomföra en salstenta med 70 läkarstudenter nästa vecka, vilket väckt oro bland flera studenter.

KI uppger att man försöker genomföra salstentor så coronasäkert som möjligt. Bland åtgärderna finns större salar, tillgång till handsprit och munskydd, och större avstånd mellan skrivplatserna.

Lärosätet menar att salstentor kan vara nödvändiga för att undvika fusk. Och efter att distanstentor ibland införts, har anmälningarna till disciplinnämnden om misstänkt fusk ökat. Våren 2020 handlade det om över 50 ärenden, rapporterar Dagens Medicin. Det kan jämföras med 15 året innan. Det har i år lett till 34 avstängningar, att jämföra med 11 under våren 2019.

– Man kan också befara att det finns ett mörkertal. Vi såg också att andelen som klarade examinationerna i våras ökade markant då de genomfördes på distans, i ett fall såg vi till exempel att andelen som klarade tentan ökade från normala 50 till 97 procent och det fick oss att börja fundera. Vi har inte heller sett någon smittspridning kopplad till examination, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor vid KI, till tidningen.

Misstanke om ökat fusk har även rapporterats från andra håll i landet. Göteborgs universitet har sett en 80-procentig ökning av disciplinärenden, rapporterar Göteborgs-Posten. Chalmers tekniska högskola har noterat en fördubbling.

 

Läs även:

70 studenter ska skriva tenta i samma sal – studenter oroade

Utredare: Låt högskolefuskare få behålla poäng

Debatt: Examensprojekt i Uppsala visar hur läkarstudenter ser på fusk