Svenska Dagbladet har frågat samtliga 21 regioner om de har tillräckligt många smittspårare för att klara sitt uppdrag. 16 regioner har svarat och av dem uppger 13 att de har ett stort behov av mer personal som arbetar med smittspårning.

I Region Örebro, som enligt Folkhälsomyndigheten har den snabbaste smittspridningen just nu, jobbar tio pensionerade läkare fem eller sju dagar i veckan med smittspårning. Dessutom jobbar ungefär 10 distrikts- och ST-läkare och 25 sjuksköterskor extra med smittspårning under sin lediga tid. Trots det hinner man inte med.

– Våra smittspårare är slitna, vi hinner inte ringa upp de som testat positivt samma dag och det försämrar smittspårningen. Det innebär helt enkelt att vi inte kan stoppa smittspridningen lika effektivt, säger Björn Strandell, ansvarig för smittspårningen i Region Örebro, till Svenska Dagbladet.

Uppsala är en annan region med hög smittspridning och många nya fall att spåra.

– Vi är 14 personer nu och håller på att utöka kapaciteten på smittspårningen men efterfrågan ökar i samma takt, det är ett otroligt snabbt skeende. Vi skulle behöva vara nästan dubbelt så många, åtminstone runt 20 personer, säger Mats Martinell, medicinskt ledningsansvarig för smittspårningsteamet i Uppsala, till tidningen.

Läs även:
Smittspårningschef i Norrbotten: »Vi håller på att drunkna«