Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening. Foto: Läkarförbundet

Stockholms läkarförening vill komma åt problemet med försenade konverteringar, det vill säga att läkare får vänta länge på att få den tjänst de egentligen bör ha sett till sin kompetens och arbetsuppgifter.

»Konverteringar av tjänster försenas ofta på grund av svaga budgetar och vi ser att tiden från att man uppnår erforderlig kompetens till dess man får motsvarande tjänst förlängs alltmer, ibland flera år«, skriver läkarföreningen i en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte.

– Det här är ett storstadsbekymmer. Folk utbildar sig i sitt ST-block, blir färdiga och får större och större ansvar – men ingen annan beteckning på namnbrickan. Man får en överordnad funktion men ingen överordnad titel eller lön, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

Enligt Stockholms läkarföreningen gäller problemet med sena konverteringar alla nivåer – från legitimerad läkare till ST, från ST till specialisttjänst, från specialist till biträdande överläkare (BÖL) och biträdande överläkare till överläkare (ÖL).

Ser det värre ut i något led?

– Jag upplever att det är tvärstopp i alla led just nu på i princip alla Stockholmssjukhus, säger Johan Styrud.

Problemet dök först upp på Nya Karolinska Solna. Därefter har det spridits till samtliga Stockholmssjukhus förutom Norrtälje och Södertälje, där läget uppges vara något bättre.

Läkarföreningen ser samma dystra tendenser inom primärvården, där ST-läkare inte får en ny tjänst när de uppnått specialistkompetens.

Hur länge får man vänta på att få sin tjänst konverterad på sjukhusen i Stockholm?

– De sista två-tre åren har det varit väldigt njuggt här i Region Stockholm att få konverteringar. Och just nu står det helt stilla. Orsaken är ekonomin.

Vad får det för konsekvenser?

– Det slår hårt mot de trogna medarbetarna som drar ett tungt lass och har jobbat stenhårt under pandemin. De bestraffas närmast när de inte får den titel de skulle ha sett till sin kompetens. De får sämre lön och halkar efter sina kamrater på andra sjukhus, säger Johan Styrud som vittnar om att många medlemmar känner sig utnyttjade av arbetsgivaren.

Vad bör Läkarförbundet göra åt detta enligt er?

– Kartlägga hur stort bekymmer detta är. Man bör driva igenom att det ska finnas ett schema för hur många tjänster som behövs för att kunna driva verksamheten. Nu utnyttjar arbetsgivaren att man inte har tillräckligt många ÖL-, BÖL- och ST-tjänster som verksamheten kräver och lever på att det finns folk som är kvar i en annan befattning men ändå gör ett bättre arbete.

Förbundsstyrelsen skriver i sitt svar på motionen att man anser att det är för krävande att kartlägga de försenade konverteringarna, men att problemet bör uppmärksammas i förbundets kontakter med arbetsgivare.

Stockholms läkarförening är inte nöjd med förbundsstyrelsen svar – där Johan Styrud själv sitter med som ledamot.

– I det här fallet har jag Stockholmshatten på mig. Jag är inte alls nöjd med svaret. Men den viktigaste åtgärden är att vi arbetar för detta och sätter ljuset på det här stora och växande bekymret.

Läkarförbundets fullmäktigemöte pågår 18-19 november.