Cancervården, likt mycket annan vård, ställde tidigt om när covid-19 spreds över landet. En konkret förändring kunde till exempel vara att de fysiska besöken minimerades så långt det gick. I stället kunde patienten prata med läkare och annan vårdpersonal över telefon eller via videosamtal. Därtill kunde exempelvis läkemedel som tidigare getts intravenöst, bytas mot tabletter som patienten kunde ta i hemmet.

Senare har det visat sig att andra faktorer, såsom ålder, innebär en större risk än många cancerformer. Men kanske skulle de förändringar som tillämpats under pandemin ändå kunna förändra en del av behandlingsformen för cancer i framtiden.

För att utreda det vill några forskare vid Lunds universitet utvärdera hur patienterna upplevde förändringarna i våras och hur de påverkades fysiskt.

– Vi tror att det kan vara så att många tycker att det är positivt att inte behöva besöka sjukhuset så ofta. Utöver att det medför mindre risk för smitta, så kanske patienten själv upplever att färre möten ger mer ork till annat, säger Mats Jerkeman, professor vid medicinsk onkologi och verksam vid Lund universitets cancercentrum, i ett pressmeddelande.

Han tror att vården i framtiden kan använda sig av telefon- och videomöten i större utsträckning. Det finns flera fördelar, såsom att personal kan samtala med patienter även om det är småsjuka. Och för patienterna minskar risken att drabbas av någon smitta.

– Inom primärvården har företag som Kry och andra aktörer redan drivit fram en digitalisering. Kanske kommer onlinemöten bli allt viktigare även inom avancerad cancervård. Nu ser vi fram emot att se vad utfallet av vårens förändringar har blivit. Utifrån våra resultat kan vi sedan bestämma hur vi går vidare, säger Mats Jerkeman.