Sylf och Läkarförbundet har i många år pekat på bristen på AT-platser.

– Vi har pratat om det länge. Men väntetiderna fortsätter ju bara öka. Uppenbarligen behöver vi ett nytt grepp för att belysa frågan, säger Ada Kapetanovic, vice ordförande i Sylf.

I en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte föreslår Sylf och Sjukhusläkarna att man ska verka för att regioner som inte utbildar tillräckligt med AT-läkare eller låter olegitimerade läkare arbeta på akutmottagningar utan tillräckligt stöd ska betala vite.

Enligt Läkarförbundets förbundsstyrelse finns det dock inget stöd i lagen för att kunna kräva vite för regioner som utbildar för få AT-läkare. Förbundsstyrelsen ser i stället att staten tar över dimensionering av AT-platser som den bästa lösningen för att få bukt med AT-flaskhalsen.

När det gäller olegitimerade läkare som arbetar utan tillräckligt stöd på akutmottagningar, fattade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) 2015 ett principiellt beslut om att underläkare före AT inte ska arbeta självständigt vid akutmottagningar utan tillgång till en legitimerad kollega på plats. Om det ändå sker, kan Ivo förelägga vårdgivare att vidta åtgärder. Föreläggandet får också förenas med vite. Om skäl finns bör den möjligheten utnyttjas skriver förbundsstyrelsen i sitt svar.

– Det finns en möjlighet för Ivo att utdöma vite tillsammans med krav. Såvitt vi känner till är det ingen vanlig åtgärd. Men vi tycker precis som förbundsstyrelsen att det bör utnyttjas i lämpliga fall, säger Ada Kapetanovic.

Sylfs känner extra stor oro inför framtiden eftersom den lagparagraf som säger att regionerna har ansvar för att tillhandahålla AT-platser tas bort i juli 2021.

Effekten av AT-flaskhalsen blir en växande grupp olegitimerade läkare som arbetar under osäkra anställningsförhållanden, med dålig arbetsmiljö och allt för lite kollegialt stöd. Enligt en undersökning Sylf gjorde förra året funderar en tredjedel av de unga läkarna på att lämna yrket.

– Långa väntetider till AT var en bidragande orsak. Vi är väldigt oroliga för den här utvecklingen. Bevisligen funkar inte de åtgärder som redan har vidtagits för att öka antalet AT-platser, vi behöver något skarpare, säger Ada Kapetanovic.