– Vi är närmare 55 000 medlemmar i förbundet. Väldigt många av dem är blivande kollegor som befinner sig i ett utbildningssystem. Här nere i Skåne kan vi i alla fall konstatera att det är enorma undanträngningseffekter, där arbetsgivare väljer att överlåta åt sjuksköterskor vad som är traditionellt läkaruppgifter – som till exempel endoskopiverksamheten. Nu ska man utbilda 30 stycken endoskopister härnere och det är inte doktorer som får de tjänsterna, sa Thomas Zilling, från Nordvästra Skånes läkareförening, när han pläderade för motionen.

– Vi vill att Läkarförbundet på något sätt tar fram anvisningar till hur vi ska kunna minska arbetsbristen för våra blivande kollegor inom en snar framtid, fortsatte han.

Förbundsstyrelsen såg dock stora risker med att definiera vad som ingår i en läkares arbetsuppgifter.

– Genom att lista vad läkare får och inte får göra riskerar man att exkludera arbetsuppgifter och därmed begränsa läkaryrket. Vi kan göra så mycket mer än att jobba i den kliniska vardagen i regionerna, sa förbundsstyrelsens Elin Ekdahl.

Östra Skånes läkarförening tyckte däremot att det finns risker med att inte beskriva vad som är läkaruppgifter.

– Jag tycker att Thomas Zilling på ett bra sätt beskrivit vad som håller på att hända. Avancerade läkaruppgifter plockas som russin ur kakan, medan vi byter papper på britsar, sa Sten Östenson, ordförande i föreningen.

Men fullmäktige höll alltså med förbundsstyrelsen och avslog därmed motionen.

Sylf yrkade på att Läkarförbundet ska verka för att läkares arbetsuppgifter tilldelas utifrån medicinska kompetenser och kostnadseffektivitet snarare än bemanningsbrist inom andra professioner.

– Vi har väl sett det som ett stort problem – att läkarrollen urholkas och ses som en ifyllnadstjänst som man kan plutta in lite var som helst där det behövs eftersom det finns en översvämmande mängd av underläkare, sa Mattis Gärtner Nilsson från Sylf och tillade:

– På många håll har man helt kapitulerat inför det här sviktande ledarskapet och löser problemen åt arbetsgivaren. Då tappar man mycket utbildningsvärde, medicinsk kvalitet och kostnadseffektivitet.

Även här blev det dock avslag från fullmäktige.