På torsdagen aktiverade Västerbotten stabsläge och särskild sjukvårdsledning med anledning av det förvärrade läget med ökad spridning av covid-19. Till en början kommer en mindre stab med nyckelfunktioner kallas till möten två gånger i veckan för att samordna lägesbilder, aktiviteter och kommunikation.

– Vi har nu en situation där vi måste öka samordningen av sjukvården i hela länet för att tillsammans möta de påfrestningar som den ökade smittspridningen kommer att innebära för oss, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

På Gotland är läget i sjukvården ansträngt men hanterbart, skriver Region Gotland på sin webbplats. Men extra vårdplatser har fått öppnas på sjukhuset. Och på onsdagen aktiverades lokal särskild sjukvårdsledning när regionen gick upp i stabsläge.

I tisdags gick även Region Sörmland och Region Värmland upp i stabsläge.

– Vårdplatsläget är ansträngt på våra tre sjukhus vilket dels beror på ett ökat antal covid-patienter, men också på att vi för närvarande har många inneliggande patienter rent generellt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert, i ett pressmeddelande.

En avstämning mellan Socialstyrelsen och landets samtliga regioner visade på onsdagen att tre regioner befann sig i förstärkningsläge, vilket är en nivå över stabsläge. Därtill var sex regioner i stabsläge. Till det kan man nu alltså även räkna Västerbotten.

På torsdagen meddelade också Folkhälsomyndigheten att ytterligare fyra regioner får lokala allmänna råd: Dalarna, Gotland, Västmanland och Värmland. Därtill införs rekommendationer om begränsat resande i Dalarnas, Västmanlands och Värmlands län.

 

Läs även:

Nya restriktioner i ytterligare fyra regioner