Markus Lingman tror att vården kan lära sig mycket genom att titta på hur andra sektorer arbetar med AI. Foto: Region Halland

– Det är superhedrande förstås. Och lite överraskande, det var många duktiga människor som var nominerade, säger Markus Lingman till Läkartidningen.

Priset, som delas ut av branschorganisationen IT- och telekomföretagen tillsammans med Teknikföretagen, har syftet att främja insatser och engagemang som för svensk AI framåt. Priset ska delas ut årligen och riktar sig inte mot någon speciell bransch.

– Det är roligt att vården blir uppmärksammad i det här perspektivet – hur modern teknologi kan nyttiggöras och bidra till att det blir bättre för patienterna.

Juryn bestod bland annat av representanter för Teknikföretagen, Microsoft och innovationsmyndigheten Vinnova. I motiveringen står att »Markus Lingman visar vägen för ökad användning av AI som skapar värde på riktigt« och att han »besitter en unik förmåga till att göra det komplexa förståeligt och har konkret gjort tekniken tillgänglig och användbar«.

Markus Lingman studerade en gång i tiden till civilingenjör, men blev sedan specialist i hjärtsjukvård och har en forskarbakgrund från Sahlgrenska akademin. De senaste tio åren har han arbetat alltmer i chefsposition, och i dag sitter han i ledningen för Hallands tre sjukhus på heltid.

Där har han arbetat mycket med informationsdriven vård. Ett exempel är beslutsstöd som ska hjälpa klinikerna att hitta risker och mönster i en översvallande flora av data. Det kan handla om system som förutspår vad som händer med patienter som eventuellt ska skickas hem från akuten. Eller en algoritm som med 1072 patientfaktorer förutspår med 90 procents träffsäkerhet vilka patienter som kommer att återinläggas.

– Den kan söka igenom alla patienter som är inlagda och säga »den här patienten är predestinerad att söka och bli inlagd igen inom 30 dagar«. Det är ingen människa som kan beakta 1072 aspekter när man planerar för fortsatt planeringen efter sjukhusvistelse, säger Markus Lingman.

Han tycker också att priset är en bekräftelse på att Halland ligger bra till när det gäller AI i vården. En stor del i det har Högskolan i Halmstad, som Markus Lingman tycker har en av Sveriges bästa forskningsmiljöer för AI i sjukvården. Och det i sin tur beror delvis på att högskolan arbetar med Volvos självkörande bilar, något som ger synergivärden.

– Det är vi ganska dåliga på att nyttja i vården. Vi tror ofta att vi sitter på många lösningar internt, men det är många andra sektorer i samhället som kommit långt – och längre – än vården, som vi kan lära av, säger Markus Lingman.