»Vi är ett gäng medlemmar som vill överlämna en digital hälsning till avgående och tillträdande ordförande inför fullmäktige med ett tydligt budskap: prioritera inte bort ert viktiga arbete med klimat, hälsa och hållbar sjukvård!«

Så börjar mejlet som riktar sig till Läkarförbundets ordförande, avgående och tillträdande, och fullmäktige. De hoppas att fullmäktige under de två kommande dagarna ska fatta beslut om höjda klimatambitioner.

»Covid-19 är ett tydligt exempel på hur samhälle och sjukvård måste rustas för att tackla plötsliga hälsoutmaningar. Det behovet kommer att öka i framtiden. Nu om någon gång behövs ett gediget förebyggande arbete«, skriver de i mejlet, via medlemmen Jonas Jester-Broms, AT-läkare i Landskrona.

Hälsningen är inte skickad i stället för att skicka in motioner till fullmäktigemötet, enligt Jonas Jester-Broms.

– Det har skrivits ett antal motioner med anknytning till klimat och hälsa och där många av oss varit delaktiga. Detta är ett annat sätt att uppmärksamma frågan och engagera folk som inte är helt medvetna om de implikationer som klimatförändringarna har på vår hälsa, säger Jonas Jester-Broms till Läkartidningen.

I en film med titeln »Kom ihåg klimatet!« turas ett stort antal läkare om att tala rakt in kameran med några meningar var. »Kom ihåg att klimatförändringarna är det största hot mot liv och hälsa som mänskligheten stått inför« och »Läkare har ett särskilt ansvar att verka för människors hälsa« är några av budskapen.

Bifogat till mejlet är också en namnlista med 150 namn insamlade under perioden 9–17 november med texten »En digital hälsning till läkarförbundets tillträdande ordförande från oss som anser att klimat, hälsa och hållbar sjukvård måste prioriteras högre inom förbundet«.

Själva namninsamlingen lever vidare på skrivunder.com där man kan läsa hela budskapet i text.