Mellan mars och oktober i år vårdades knappt 18 500 patienter på sjukhus för covid-19. I mars behövde fler intensivvård. Då var andelen patienter på IVA 20 procent, jämfört med 9,1 procent i oktober.

Det är också färre som får respiratorvård bland intensivvårdspatienterna. Andelen sjönk från 87 procent i mars till 43 procent i oktober.

Dödligheten bland dem som vårdats på sjukhus har också minskat. I mars var andelen som avled 14 dagar efter inläggning på sjukhus 20 procent. Motsvarande siffra i oktober var 8,7 procent.

I ett pressmeddelande skriver Socialstyrelsen att siffrorna indikerar att vården blivit bättre på att behandla patienter med covid-19.

– Orsakerna till minskande intensivvårdsbehov och sjunkande mortalitet kan en studie av denna typ aldrig svara på. Men det finns flera tänkbara faktorer som kan ha bidragit, till exempel proppförebyggande behandling, kortison, bukläge och bättre metoder för syrgasbehandling. Förbättrad vårdkapacitet och minskad belastning på vården samt mindre sjuka patienter vid inläggning på sjukhus kanske också har bidragit, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Siffrorna från den nationella covid-19-databasen finns att ta del av här.