Det har gått mindre än ett dygn sedan Heidi Stensmyren lämnade över ordförandeklubban i Sveriges läkarförbundet till Sofia Rydgren Stale.

Nu står det klart att Heidi Stensmyren får en ny tjänst som temachef på Karolinska universitetssjukhuset. Hon tillträder den 1 januari 2021 och ska då basa över det nybildade Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner.

– Jag är både stolt och glad över att jag får möjligheten att leda det nya temat Kvinnohälsa och Hälsoprofessionerna på Karolinska universitetssjukhuset. Här finns kompetens i världsklass och det är min ambition att lyfta fram detta, säger Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

Sammanslagningen av Tema Kvinnohälsa och Funktion hälsoprofessioner är en del av sjukhusets pågående arbete för att bland annat minska antalet chefsnivåer och förenkla administrationen.

Sammanslagningen har dock mött kritik från läkarfackligt håll. Läkartidningen har tidigare rapporterat att representanter för Karolinskas läkarförening på Tema kvinnohälsa undertecknat ett protestbrev mot organisationsförändringen.

I brevet pekade de fackliga företrädarna bland annat på att det finns risker för ett splittrat ledarskap och en splittrad styrning när två så olika verksamheter ska gå ihop.

Läkartidningen söker Heidi Stensmyren.

Läs mer:

Kritiken mot omorganisationen på Karolinska växer