Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren inleder det digitala fullmäktigemötet 2020.

– Läkarkåren har under pandemin stått i främsta ledet. Vi har klivit fram och tagit ett stort ansvar, många med den egna hälsan som insats. Jag vill tacka er alla för era fantastiska och helt ovärderliga insatser under en extremt tuff tid. Tyvärr är den inte över, sa Heidi Stensmyren när hon inledde det digitala mötet via en webbsändning från en tv-studio i Bromma.

Hon lyfte det nya löneavtalet, som förhandlats fram mitt under pågående den pågående pandemin, som en framgång.

– Lönehöjningarna för stora delar av arbetsmarknaden har i år brunnit inne. Vi har trots detta, efter mycket tuffa förhandlingar lyckats förhandla fram ett bra avtal, sa Heidi Stensmyren och fortsatte:

– Vi har fått garanterade löneökningar och dessutom fått igenom vårt viktiga krav om retroaktiv löneökning för arbetet under coronapandemin. Här finns ingen angiven nivå så nu är det upp till bevis för regionerna.

Hon pekade bland annat på förändringar i jouravtalet.

– Vi har nu lyckats ta bort beredskap B. Den här förändringen är en anpassning till ett mer modernt arbetsliv och den höjer ersättningen för många läkare som i dag går i beredskap B.

När hon summerade sin tid som ordförande lyfte hon fler framgångar, inte minst att Läkarförbundet fått ökat inflytande och större genomslag för sina frågor under de senaste åren.

– Vi har fått upp våra frågor på agendan, på den högsta politiska nivån. Nu pratar till och med statsministern om primärvården och att alla ska ha en fast läkarkontakt.

Hon slog samtidigt fast att det inte går att slå sig till ro.

– Läkarförbundet är i dag väldigt synligt och en aktör med stor respekt. Med detta sagt måste vi fortsätta springa och driva våra frågor.

Den största utmaningen framöver är den otrygga arbetsmarknaden för unga läkare, enligt Heidi Stensmyren.

– Vi måste jobba med arbetsmarknadsfrågor så att läkare – i synnerhet unga läkare – får bättre förutsättningar.

Hon konstaterade att stora kullar medicinstudenter nu är på väg ut på arbetsmarknaden, samtidigt som det råder brist på såväl AT-tjänster som ST-tjänster.

– Nu ska också BT lanseras. Det gäller att det rullar på i tillräcklig omfattning och dimensionering. Att inte ha en fast tjänst eller komma i mål som färdig specialist påverkar många delar av livet, såsom att inte kunna låna till en bostad eller våga bilda familj. Läkarkåren får dessutom en svagare ställning inom verksamheten när en stor del av gruppen kanske inte är fast förankrad på arbetsplatsen.

En annan avgörande fråga för förbundet är chefsskapet.

– Under coronapandemin har det medicinska ledarskapet visat sig livsviktigt. Vi läkare tar mycket ansvar i vardagen. Därför är det också rimligt att vi kan ta det fulla och hela ansvaret i chefsrollen, sa Heidi Stensmyren och fortsatte:

– För att fler läkare ska våga och vilja bli chefer måste de få bra villkor och rätt mandat för uppdraget. En viktig aspekt är att läkare måste få delta i chefsutveckling på arbetsplatsen inom verksamheterna.