Läckan handlar om en databas med uppgifter om över 12 000 svenska och norska läkare och sjuksköterskor som skickats till både SVT och Datainspektionen.

Enligt SVT innehåller databasen känsliga uppgifter om löner, löneanspråk, omdömen om enskilda personer samt i vissa fall lösenord.

Enligt Läkarleasing har företaget utsatts för utpressning och tagit emot krav på lösensummor på motsvarande 4 miljoner kronor i så kallad kryptovaluta.

Läkarleasing har gjort en anmälan till Datainspektionen om att information gått förlorad.

Företaget har också gjort en polisanmälan. I en kommentar till SVT skriver Läkarleasing att man upptäckt att en tidigare anställd olovligen kan ha tillskansat sig den här typen av information. Företaget ser detta som djupt olycklig och bedömer situationen som mycket allvarlig.

Syftet med läckan, enligt den som skickat databasen till SVT, är att visa att bemanningsföretaget bryter mot dataskyddslagstiftningen.