Det är i samarbete med Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm som Folkhälsomyndigheten under november och december genomför en pilotundersökning bland barn, unga och personal vid två grundskolor och två gymnasieskolor i Stockholm.

I undersökningen – där cirka 200 personer kommer att få frågan om att delta – ska alltså såväl antikroppssvar som T-cellsimmunitet analyseras. Folkhälsomyndigheten utvecklar nu metoder för att undersöka T-cellsimmunitet för sars-cov-2.

Myndigheten betonar att undersökningen inte – eftersom det rör sig om en mindre pilotundersökning – kommer att kunna ge representativa resultat för exempelvis skillnader mellan olika åldersgrupper. Piloten kan dock ge viktiga insikter inför en större undersökning om just immuniteten i skolmiljö som det eventuellt kan bli tal om framöver.

– Vi vill pröva en metod för att lära oss mer om immunsvaret för viruset sars-cov-2 hos barn och unga och hos vuxna som arbetar nära dem, säger Lina Schollin Ask, utredare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.