Det nya avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Sobona är på fyra år. Det gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2024 och omfattar cirka 400 000 medarbetare inom vård, skola och omsorg.

Avtalet följer det så kallade »märket« som sätts av parterna inom industrin och ger löneökningar på 5,4 procent de första tre åren. För det sista året finns ingen siffra – där ska löneutrymmet fastställas av centrala parter, enligt Kommunal.

Det blir också en extrasatsning på yrkesutbildade med löneökningar på 0,6 procent per år. Utöver detta innebär det nya centrala avtalet villkorsförbättringar vad gäller semester och arbetstider.

Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin är nöjd med det nya avtalet.

– Det här är ett riktigt jäkla bra kollektivavtal som vi har lyckats förhandla fram. Det här är en seger för medlemmarna i Kommunal, säger han.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) framhåller värdet av en lång avtalsperiod.

– Från arbetsgivarsynpunkt är det positivt att vi får ett långt avtal som sträcker sig över fyra år. Det ger viktiga planeringsförutsättningar för kommuner, regioner och kommunala företag att kunna ha en långsiktig planering och en utveckling av välfärdens verksamheter, säger Ulf Olsson (S), vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

Det blir det dock, precis som med industriavtalet, inga retroaktiva löneökningar från den 1 april. Däremot har Kommunal och SKR enats om ett engångsbelopp på 5 500 kronor till samtliga medarbetare på avtalsområdet. Tanken är att pengarna ska betalas ut i december.

SKR och Sobona har också enats om att nytt fyraårigt avtal med bland annat Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna. Avtalet har inga centralt satta siffror – däremot blir det retroaktiva löner eftersom löneöversynen kommer att gälla från och med den 1 april i år.

Frågan om retroaktiva löneökningar har varit ett krav från Läkarförbundet. Ordföranden Heidi Stensmyren uppger för Läkartidningen att det kravet fortfarande står fast.

– För vår del är det viktigt att den här perioden under pandemin tas om hand. Den retroaktiva delen behöver lösas. Det står vi kvar vid. Våra medlemmar ska inte nollas i det här, säger hon.

Läkarförbundet förhandlar just nu med SKR, men enligt Heidi Stensmyren står parterna långt ifrån varandra än så länge.

– Det är lönefrågan som är den stora knäckfrågan.

Vad händer nu? Kan man vänta sig ett besked imorgon?

– Så som det ser ut just nu så planerar vi inte att slutförhandla imorgon. Vi sitter fortfarande och förhandlar och vi kommer att fortsätta att titta på olika lösningsförslag till dess att vi anser att vi har ett tillräckligt bra avtal på plats.