Läkare som tar emot privata patienter före andra, bryter mot Läkarförbundets etiska regler och mot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård på lika villkor. Det skrev Simon Larsson och Bengt Järhult i sin motion till Läkarförbundets fullmäktige.

Det exemplifierade de genom en granskning som Dagens Nyheter gjorde för ett år sedan. Där framgick att flera vårdcentraler ger försäkringspatienter vård snabbare än de utan. Och som Läkartidningen tidigare berättat har också myndigheten Vårdanalys i år kommit fram till att patienter med privat sjukförsäkring får snabbare vård och att hälso- och sjukvårdslagen inte följs.

I december i fjol hade också Bengt Järhult, som är distriktsläkare i Småland, och Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren en ordväxling på DN Debatt. Där ansåg Bengt Järhult att Läkarförbundet »vurmat för privatisering« och måste reagera mot att »pengarna tillåts styra sjukvården«. Heidi Stensmyren svarade att tillgången på och kontinuiteten i vården måste bli bättre.

I motionen till årets fullmäktigemöte ville Simon Larsson och Bengt Järhult att Läkarförbundet går ut brett och informerar sina medlemmar om de etiska reglerna. De ville också Läkarförbundet tydligt redovisar vilka disciplinära följder det kan få om förbundets medlemmar bryter mot hälso- och sjukvårdslagen och Läkarförbundets etiska regelverk.

– Vi ville veta var Läkarförbundet står i detta, säger Bengt Järhult till Läkartidningen.

Men förbundsstyrelsen menade i sitt svar att det inte säkert går att veta om patienter med privat försäkring »tränger ut vård som andra patienter väntar på«. Dessutom är styrelsen »för en mångfald av vårdgivare, och anser att privata alternativ bidrar till hälso- och sjukvårdens kvalitet och utveckling«. Styrelsen påpekar också att förbundet inte utövar tillsyn över läkare och kan använda sanktioner; förutom uteslutning, vilket kräver grova övertramp.

Styrelsen ville alltså inte bifalla motionen utan anse den besvarad. Och det ville fullmäktigemötet också.

Bengt Järhult är besviken över svaret.

– Jag tror att det är farligt för Läkarförbundets trovärdighet hos befolkningen om man låter sina medlemmar flagrant bryta mot att vård ska ges på lika villkor efter behov – trots att Läkarförbundets regler är väldigt tydliga och starka.