Intagningsstoppet på vårdavdelningen gäller sedan i fredags och ska fortsätta åtminstone denna vecka ut, rapporterar Kungälvs-Posten. På onsdagen hade avdelningen 16 inneliggande patienter.

– Det är naturligtvis extremt olyckligt och nu måste vi fundera över hur det har kunnat sprida sig så här, säger Cornelia Bergdahl, chefläkare på Sjukhusen i Väster, till tidningen.

Det är andra gången som utbrottet drabbat den avdelningen. I slutet av juli stängdes 9 av totalt 23 vårdplatser efter att 5 personer i personalen smittats.

Cornelia Bergdahl uppger att smittspårning pågår. Användningen av skyddsutrustning skärps till att inte bara gälla kontakt med patienter utan också kontakt med annan personal. Det finns också anledning att se över hur miljön ser ut där personal möts.

Både Läkarförbundets och Vårdförbundets lokala representanter ser allvarligt på händelsen. Läkarföreningen ser dessutom en riskfaktor i den pågående förändringen där fyra sjukhus organisatoriskt slås ihop till ett.

– Exakt orsak till utbrottet vet vi inte, men i en ny organisation finns uppenbara risker att nödvändiga rutiner inte finns eller inte följs. Beslutsvägarna är ganska oklara och det har försvårat arbetet för oss skyddsombud. Vi har tillsammans med övriga fackförbund påtalat risken med en stor organisationsförändring under pågående pandemi, säger Tommy Hanis, huvudskyddsombud för läkarna på Sjukhusen i Väster, till Kungälvs-Posten.

Cornelia Bergdahl håller till viss del med. Men hon lyfter också fördelar med organisationen.

– I våras kunde vi till exempel snabbt flytta personal mellan sjukhusen när trycket ökade och allt fler blev sjuka i covid-19.