Läkartidningen berättade nyligen att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) åtalsanmält en läkare som larmat om hälsotillståndet hos en patient som också jobbade inom ett legitimerat vårdyrke. Enligt läkaren utgjorde patienten en risk mot sina egna patienter. Men enligt Ivo har läkaren genom att röja uppgifter om patientens hälsotillstånd gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikten.

Detta är inte det enda fallet som Ivo har lämnat till åklagare. Enligt Dagens Medicin har Ivo anmält att antal läkare som slagit larm om läkare eller annan vårdpersonal som de haft som patienter.

Enligt Petra Boltes, inspektör på Ivo i Malmö, har läkare och annan legitimerad vårdpersonal inte rätt att på eget initiativ lämna ut hälsouppgifter om patienter till Ivo.

– Det är i stället vårdgivarens roll och skyldighet som arbetsgivare att anmäla legitimerad vårdpersonal som av något skäl anses olämplig till Ivo, säger hon till Dagens Medicin.

Åklagare har valt att lägga ner flera av de anmälda fallen och inte starta förundersökning. För att få ett vägledande beslut har Ivo nu överklagat två ärenden till Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum (UC).

Frågan är om läkare som behandlar annan legitimerad vårdpersonal ska sätta patientsäkerheten eller tystnadsplikten främst.

– Om läkare och även annan vårdpersonal inom sjukvården riskerar att bli anmälda när de hör av sig till Ivo, är det viktigt att få detta avgjort så snart som möjligt, bland annat för att vårdpersonalen ska veta vad som gäller. Som jag ser det vill Ivo ha någon sorts rättslig vägledning, säger Kerstin E Eriksson, senior åklagare på UC, till Dagens Medicin.

Ett beslut i frågan ska komma under november.

 

Läs mer:

Läkare åtalsanmäls för att ha anmält patient till Ivo