Läkartidningen har tidigare berättat att Karolinska universitetssjukhuset tagit ett inriktningsbeslut om att bryta ut perioperativ medicin och intensivvård (PMI) för barn från Tema barn, och i stället lägga det i sjukhusets större övergripande organisation för PMI.

Inriktningsbeslutet väckte starka reaktioner. Hundratals medarbetare ställde sig bakom ett öppet brev som uttryckte stark oro över den föreslagna förändringen.

Bland annat pekade medarbetarna på att sammanslagningen riskerar att medföra negativa effekter på barnsjukvården. Dessutom menade man att ledningen inte motiverat på vilket sätt förändringen skulle förbättra för verksamheten.

Nu rapporterar Dagens Nyheter att sjukhusledningen backat i frågan. Enligt tidningen har ledningsgruppen under måndagen behandlat risk- och konsekvensanalyserna av förändringen och då fattat ett beslut om att barn-PMI förblir en del av barnsjukhuset och Tema Barn.

Enligt DN utökas samtidigt antalet verksamhetschefer. En ny verksamhetschef får ansvar för barnoperation, och en verksamhetschef ska ansvara för barnintensiven och ECMO-vården.

En av de många läkare som varit kritisk till det ursprungliga inriktningsbeslutet är Mikael Finder, neonatolog och fackombud vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Inriktningsbeslutet har stött på ett tidigare ej skådat motstånd från medarbetare, fackförbund, yrkesföreningar och patientorganisationer. Vi är oerhört glada att höra att sjukhusledningen har lyssnat på oss och tänkt om. Vi hoppas att sjukhusledningen tar lärdom av det inträffade och framgent involverar professionen och motiverar eventuella organisationsförändringar för medarbetarna, säger han till DN.

Sjukhusdirektören Björn Zoëga uppger i en skriftlig kommentar till Dagens Nyheter att man lyssnat på synpunkter från verksamheterna och sett att det finns andra sätt nå målen.

Målen handlar om att korta köerna för barn, stärka patientsäkerheten och minska ojämlikheten mellan Huddinge och Solna. Om dessa mål kan nås utan att flytta barn-PMI så ska det inte flyttas, skriver Björn Zoëga.

Läs också:

Stor oro när barnsjukvård på Karolinska organiseras om