Länsstyrelsen har satt en maxgräns på åtta personer. Men det gäller inte Karolinska institutet, KI, och andra lärosäten som undantas gränsen då undervisning inte räknas som allmän sammankomst. Nästa vecka ska 70 läkarstudenter skriva en tenta i samma sal, vilket oroar flera studenter, rapporterar Sveriges Radio P4 Stockholm.

– Problemet är att skolan har bestämt att vi ska sitta 70 personer i samma sal och skriva tentan. Det är orimligt många, säger Ville Westman som går sista året på läkarprogrammet, till P4.

Han tycker att KI underminerar budskapet att man ska stanna hemma och ta ansvar. Ville Westman oroas dels för en spridning av covid-19, dels för att studenter ska känna press att göra tentan även om de känner sig sjuka. I stället tycker han att studenterna borde kunna få skriva tentan i mindre grupper eller i olika omgångar.

– Det är sådant som skolan ganska enkelt skulle kunna lösa genom att inte sätta den pressen på studenterna. Alternativet är också att man skulle kunna ha en digital tenta.

Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildningarna på KI, säger att salstentorna minimerar risken för fusk. Men inom lärosätet diskuteras också upplägget inför nästa vecka, däribland om det ska finnas möjlighet till fler tentatillfällen.

– Jag förstår oron. Vi diskuterar med programmen, och även med studenterna, hur vi ska hantera det på bäst sätt, säger hon till P4.

Karolinska Institutet har ställt om nästan all campusförlagd undervisning till distans. Det gäller även många av examinationerna. Men enligt KI är vissa examinationer svåra att genomföra på distans om det ska vara rättssäkert och ge utbildningsansvariga en rimlig möjlighet att kontrollera att studenternas kunskapsmål uppnås.

Ville Westman tycker att argumentet om fusk är en konstig prioritering.

– Man är mer rädd för fusk än för en ökad smittspridning.

I ett mejl till Läkartidningen skriver Katarina Bjelke, universitetsdirektör vid KI, att man har vidtagit flera åtgärder för att minska risken för smittspridning i samband med salstentor:

»Det handlar bland annat om större lokaler, färre studenter, större avstånd mellan skrivplatser, personal på plats som ser till att in- och utpassering sker med säkra avstånd, tillgång till handsprit och munskydd, oftare städning av lokalerna med mera.«