Motionärerna ville också få igenom ett beslut om försäljning av förbundets semesterlägenheter på Gran Canaria. »Det enda rimliga sättet att ta sig dit är med flyg«. Genom att erbjuda fritidsboende där sänder Läkarförbundet ut fel signaler, menade motionärerna och hänvisade till förbundets klimatpolicy som säger att Läkarförbundet ska vara en förebild när det gäller miljöarbete. Då bör förbundet i stället uppmuntra till semester som inte förutsätter flygresa, ansåg de.

Förbundsstyrelsen (FS) föreslog avslag på försäljningsförslaget. FS hänvisade till att fritidsfastigheterna är en investering och att de är uppskattade av medlemmarna. Och på just Gran Canaria är beläggningsgraden hög, särskilt bland äldre medlemmar samt barnfamiljer, enligt FS, som därför inte ansåg att en försäljning var »rätt väg att gå i syfte att påvisa att förbundets klimatpolicy tas på allvar«.

Ramona Forsman, Västerbotten, som talade för motionen, la ett eget snarlikt tilläggsyrkande, »att Sveriges läkarförbund inom de närmsta åren avvecklar sina semesterboenden i utlandet, då dessa inte kan motiveras utifrån Parisavtalet, läkarförbundets klimatpolicy och fastslaget hälsonödläge«.

– Jag tycker att FS motivering är framför allt ekonomisk. I går gick vi igenom ekonomin och den ser rätt bra ut. Dessutom vad som är Läkarförbundets primära uppdrag och inte, när man önskar ha kvar de här, kan man fundera på. Det har ju hänvisats till vad som är förbundets primära uppdrag i andra motionssvar. När det gäller det ekonomiska har vi policyn om ansvarsfulla investeringar, och då kan man fråga sig om det ansvarsfullt, i och med att en tur och returresa till Gran Canaria kräver 1,2 ton koldioxid och enligt Paris-avtalet ska man maximalt släppa ut 1 ton per person och år till 2050.

Efter överläggning i FS, med anledning av det nya tilläggsyrkandet, motiverade förbundets avgående ordförande Heidi Stensmyren varför båda förslagen om försäljning borde avslås med att man inte ville föregripa resultatet av att en klimatpolicy tas fram för semesterbostäderna.

– Vi gör en analys och tittar på den här frågan ur klimathänseende, det är rimligt, sa hon.

Men bland andra Jakob Nyhlén, Västra Götaland, yrkade på bifall.

– Semesterbostäder kan knappast anses vara en facklig kärnfråga, och vi bör föregå med gott exempel och följa våra miljöpolicies. FS argumenterar för att det är en bra investering, men ska vi följa den logiken kan vi också investera i aktier med tobak, kärnvapen, porr, med mera. Här kan vi tydligt och enkelt följa vår klimatpolicy. Låt oss göra så.

Fullmäktige gick på FS linje.