I april beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare och nationell samordnare med uppdrag att öka kunskapen om de positiva effekterna av fysisk aktivitet och engagera relevanta aktörer. Uppdraget skulle slutredovisas senast den 1 mars 2023. Men i mitten av oktober sades Johan Holmsäter plötsligt upp som utredare.

I Dagens Nyheter och tidningen Altinget har socialminister Lena Hallengren (S) förklarat uppsägningen med att departementet och den särskilda utredaren har olika uppfattningar om hur uppdraget ska utföras.

Nu har regeringen beslutat att utredningen framöver ska ha formen av en kommitté som ska knyta en eller flera referensgrupper till sig. Referensgrupperna ska ha representanter från regioner, kommuner, det civila samhället, idrottsrörelsen och friluftsorganisationer, näringslivet samt forskarsamhället.

Ordförande blir Per Nilsson, rektor på Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) och professor i pedagogik. Dessutom har Caroline Waldheim, ansvarig för samhällskontakter på Svenska Fotbollförbundet och tidigare idrottspolitiskt sakkunnig på Socialdepartementet, utsetts till ledamot i kommittén.

Slutdatum för uppdraget är fortfarande den 1 mars 2023.

 

Läs även:

Nationell samordnare ska få fler att röra på sig