Erik Renström tar över som rektor på Lunds universitet nästa år. Foto: Kennet Ruona

Regeringen har utsett Erik Renström till rektor vid Lunds universitet för åren 2021–2026. Han kommer att installeras vid en ceremoni den 22 januari nästa år.

– Det känns oerhört spännande och lite högtidligt att ha fått förtroendet att vara rektor. Med uppdraget följer ett stort ansvar, men det som dominerar för mig är den entusiasm och vilja till nyorientering jag redan fångat upp från alla delar av universitetet, säger Erik Renström i ett pressmeddelande.

Erik Renström blev läkare 1992 och arbetade kliniskt i sjukvården innan han 1997 doktorerade i membranfysiologi med avhandlingen »Properties of Calcium-dependent Pancreatic Hormone Secretion: Evidence for Distinct Functional Pools of Secretory Granules« vid Göteborgs universitet.

Han blev professor i experimentell endokrinologi vid Lunds universitet 2009 och dekan för universitetets medicinska fakultet 2018. Erik Renströms forskning har varit inriktad på diabetes och de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.