– Vi ser ett stort problem med att allt fler av våra specialistläkare fastnar i systemet. Man får inte specialisttjänst i tid, man blir inte konverterad till BÖL och överläkare. Det påverkar många saker i vårt yrkesliv inte minst livslönen. Men det är även en viktig signal mot omvärlden att man har rätt befattning, sa Yvonne Dellmark från Stockholms läkarförening, som skickat in motionen.

Föreningen fick stöd från bland andra Upplands allmänna läkarförening och Sveriges yngre läkares förening (Sylf).

– I Uppsala har vi samma problem som i Stockholm, sa Anna Rask-Andersson från Uppsala.

Emma Furberg, Sylf, beskrev problemet som ganska vanligt förekommande för ST-läkare.

– Man ska inte utnyttja ST-läkarna som någon slags besparingsåtgärd. De ska ha skälig ersättning, sa hon och betonade att ST är en utbildningstjänst och att det ska finnas tillgång till handledning.

Stockholms läkarförening propagerade även för att Läkarförbundet tillsammans med lokalföreningarna i samband med lokal översyn ska samla in uppgifter om hur många läkare som innehar en befattning som inte motsvarar aktuell kompetens/arbetsuppgifter.

Ett alltför omfattande arbete, menade förbundsstyrelsen som fick fullmäktige med sig på sin linje efter en jämn omröstning.

 

Läs mer:

Försenade konverteringar av läkartjänster ett växande problem