Korrekt registrering av arbetstid är avgörande för att ge både fack och arbetsgivare förutsättningar att följa gällande regler och avtal, och för att läkare ska få rätt ersättning för övertiden. Det är också viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv att till exempel skyddsombud kan följa upp hur mycket läkarna arbetar.

Men på många håll är det här omöjligt eftersom systemen för att registrera läkares arbetstid inte är tillräckligt bra. Det konstaterade Västra Götalands läkarförening i en motion till fullmäktige.

Därför yrkade föreningen på att Läkarförbundet ska intensifiera arbetet med att arbetsgivare ska använda adekvata verktyg för att kunna registrera arbetstiden på ett korrekt sätt.

Förbundsstyrelsen delar problembeskrivningen och yrkade bifall, bland annat med hänvisning till att frågan behöver lyftas högre på dagordningen. Fullmäktige gick på förbundsstyrelsens linje.

Peter Geiger, förste vice ordförande i Västra Götalands läkarförening, menar att problemet har aktualiserats ytterligare under pandemin.

– Covidsituationen har egentligen visat att det är ett gigantiskt problem, och plötsligt medger arbetsgivare också det. Men problemet har funnits tidigare, säger Peter Geiger till Läkartidningen.

Han menar att svårigheten att registrera tid gör att väldigt mycket av läkarnas arbetstid försvinner i tomma intet.

– Eftersom det är så krångligt att registrera avstår helt enkelt en hel del läkare från att göra det.

Vad hoppas du att förbundet centralt ska kunna bidra med i den här frågan?

– Att trycka på regionerna så att man äntligen köper ett system som fungerar. Heroma, systemet som vi använder i Västra Götaland, är helt enkelt inte utvecklat för läkare. Vi är ändå 55 000 läkare så det borde ju finnas ett fungerande system, eller möjlighet att utveckla ett. Det är arbetsgivarens skyldighet.