I slutet på förra veckan tecknade Läkarförbundet ett nytt centralt kollektivavtal. Avtalet löper på fyra år, men det första året blir sifferlöst. Från 1 april 2020 till 31 mars 2021, finns ingen centralt angiven nivå för löneökningarna. Det innebär att lönen förhandlas lokalt utan garanterade nivåer. År två blir löneökningen minst 2 procent, och år tre 1,6 procent. Det sista året ska nivån sättas enligt det så kallade märket som sätts av parterna inom industrin.

Paula Wallmon, ordförande för Örebro läns läkarförening, konstaterar att avtalet har fått ett blandat mottagande av medlemmarna. Lokalt hade man hoppats på att Läkarförbundet skulle nå de 3 procent som man yrkade på i avtalsrörelsen.

Paula Wallmon, ordförande för Örebro läns läkarförening. Foto: Jesper Cederberg

– Men vi är nöjda med att vi fick retroaktivitet, även om vi nu då inte har någon fast siffra att förhålla oss till. Vi får försöka komma så långt vi kan lokalt. Vi hoppas att vi kanske kan gå ihop lite några lokalföreningar och diskutera vad vi ska kunna gå fram med.

Gunilla Engström, ordförande i Norrbottens läkarförening är också positiv till att förbundet fick gehör för kravet om retroaktiva löneökningar från den 1 april.

– Men det kommer förstås att innebära mer jobb lokalt när det är sifferlöst.

Mäktar ni med det under pandemin?

– Ja, vi får ju försöka samla ihop oss och se till att vi gör det.

Peter Geiger, förste vice ordförande i Västra Götalands läkarförening, är lättad över att det nya avtalet äntligen kommit på plats.

– Jag sitter med i den regionala förhandlingsgruppen, och vi får se vad vi kan pressa fram i förhandlingarna med regionen. Det kvarstår helt enkelt en del arbete för oss.

Både han och Paula Wallmon framhåller att det är mycket positivt att beredskap B försvinner, vilket innebär bättre ersättning för läkares beredskap.

– Det applåderar vi verkligen. Att det kommer centralt är toppen, säger Paula Wallmon.

Frågan om när medlemmarna kan få sina nya löner är i nuläget svår att svara på, enligt lokalordförandena.

– Det hänger förstås på arbetsgivaren också, hur snabbt de kommer igång och kommer med sitt bud. Där är det väl en stor farhåga att pandemin påverkar. De har mycket annat nu, säger Gunilla Engström.

Enligt Peter Geiger trycker Västra Götalandsregionen på för att hålla ett högt tempo kring det nya avtalet.

– De vill ha revisionen avklarad innan årets slut. Det är nästintill omöjligt. Ta en organisation som Sahlgrenska med fler än 2 000 medlemmar. Det kan man inte förhandla inom sex veckor, om vi inte vill sitta hela julen. Vi får hitta en lösning där helt enkelt.

Han tror att lönerna i bästa fall kan bli klara i januari.

– Men jag tror mer att det blir i februari. Vi har helt enkelt en del jobb kvar på lokal nivå. Det infaller nu när den andra vågen är här och det ställer till det.

Paula Wallmon menar också att det kan bli en utmaning att förhandla under pandemin. Enligt henne har läkarföreningen redan meddelat Region Örebro att man inte kommer att hinna med några löneöversynsförhandlingar förrän efter årsskiftet.

– Vi har ganska mycket att stå i. Vi måste ju vässa oss nu, för när det blir sifferlöst ställs det alltid större krav på det lokala arbetet. Det är ju mycket praktiskt med att genomföra en löneöversyn, men vi ska göra vårt yttersta.

Hon tror inte att förhandlingarna kommer att vara klara före februari.

– Kan vi få lönen retroaktivt i mars så vore väl det fantastiskt, men då är det ett år försenat.

Inte heller Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, kan svara på när de nya lönerna kan vara klara.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening. Foto: Läkarförbundet

– Jag är ledsen, men du ställer en helt omöjlig fråga. Jag hoppas på decemberlönen, men det tror inte jag är realistiskt, säger han.

Johan Styrud är också ledamot i Läkarförbundets förhandlingsdelegation, och på frågan hur han ser på det nya avtalet säger han:

– Vi har fått det bästa vi kan få för våra medlemmar och vi har verkligen skruvat, tänkt och vridit på allting så mycket som möjligt. Man kan aldrig få guld och gröna skogar.

Hur ser du på att lokalföreningarna nu ska genomföra löneöversyn och förhandla om lönen för 2020?

– Det är en utmaning både för lokalföreningen och för arbetsgivaren att möta upp det här på ett vettigt sätt. Vi har fått försäkringar om att vi inte ska bli lurade på något sätt. Nu gäller det att bägge parter står upp så att det här blir bra.

Läs också:

Klart med nytt avtal för läkarna

Några av punkterna i det nya avtalet

 • Retroaktiv lönerevision från den 1 april 2020.
 • Beredskap B, det vill säga beredskap med fysisk inställelsetid inom två timmar,
  upphör vilket ger bättre ersättning för beredskapen.
 • Lokala kollektivavtal möjliggör måltidsuppehåll och en möjlighet till förkortade arbetsdagar.
 • Kvalificeringstiden för rätt till föräldrapenning kortas ner från 365 till 180 dagar.
 • Schema ska meddelas senast 14 dagar före det börjar gälla.
 • Kvalificeringstid för tillsvidareanställning med vikariat respektive allmän visstidsanställning har kortats till 18 månader.
 • Parterna kommer att inleda ett partsgemensamt arbete att följa upp flödet i läkares utbildningstjänstgöring.
 • Förstärkta möjligheter att lokalt diskutera lönestruktur. Detta gäller även medlemmar med tidsbegränsade anställningar, inklusive medicine studerande.

SÅ STORA BLIR LÖNEÖKNINGARNA

 • Ingen centralt angiven nivå från 1 april 2020–31 mars 2021. Modellen ger retroaktiv lönerevision från den 1 april.
 • 2 procent från 1 april–31 mars 2022.
 • 1,6 procent från 1 april 2022–31 mars 2023.
 • Från 1 april 2023–31 mars 2024 ligger nivån på det märke som fastställs av industrins parter.