– Vi vill att man försöker få till förbättringar på längre sikt. Det finns all anledningen att se över hur man ska formulera ett kollektivavtal som både tar hänsyn till behovet av extraordinära insatser och en vettig arbetsmiljö, säger Anders Jönsson, ordförande i Hallands läkarförening till Läkartidningen.

Förutom Hallands läkarförening står Jönköpings läns läkarförening, Gotlands läkarförening, Kalmar läns läkarförening, Kronobergs läns läkarförening och Östergötlands läkarförening bakom motionen.

Regionerna har löst det exceptionella läget som uppkom i våras på olika vis. I Stockholm aktiverades krislägesavtalet, andra regioner som Region Sörmland tecknade tillfälliga lokala avtal. De flesta valde dock att fortsätta inom det ordinarie kollektivavtalet, trots att arbetsvillkoren skilde sig mycket från det normala. Det har skapat ohållbara arbetsvillkor för många läkare, skriver lokalföreningarna i motionen.

Lokalföreningarna har yrkat på att Läkarförbundet långsiktigt verkar för att läkarnas kollektivavtal omfattar förbättrade arbetsvillkor vid extrema situationer, en tydligare definition av vad en kris är och möjlighet att aktivera krislägesavtal även på regionnivå.

Föreningarna anser att definitionen av när krislägesavtalet ska aktiveras är oklar. I dag måste regionerna ansöka hos Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

– Nu är det inte upp till varje region att bestämma när man ska gå upp i krislägesavtal, utan det ska SKR godkänna. Men man kan tycka att lokalt fack borde ha möjlighet att tycka till, säger Anders Jönsson och fortsätter:

– I och med att det blir ganska dyrt för arbetsgivaren att aktivera krislägesavtalet kan man tänka sig att det finns en inneboende broms att göra det även om arbetstagarna anser att det är ett krisläge.

Förbundsstyrelsen ansåg att de redan arbetar med frågan. De uppgav att Sveriges Kommuner och regioner tillsammans med Läkarförbundet och övriga fackliga organisationer ska utvärdera hur det aktiverade krislägesavtalet har fungerat, vilket kan leda till justeringar i avtalet. Fullmäktige gick på förbundsstyrelsens linje.