– Det är fantastiskt att så många liv har kunnat räddas genom organdonation – trots att vi är mitt uppe i en pandemi. Sjukvården, inte minst intensivvården, har gjort ett stort arbete för att upprätthålla donationsverksamheten och hålla i de senaste årens positiva utveckling, säger Agneta Holmström, chef för Nationellt donationscentrum på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Trots årets positiva siffror är behovet av organ och vävnader fortsatt större en tillgången, och en del personer hinner inte få en transplantation i tid. Enligt Socialstyrelsen behövde de som stod på väntelistan i oktober sammanlagt 859 organ.

För att fler donationer ska bli möjliga behöver fler ta ställning till om man vill donera sina organ efter döden. I dag, måndag, inleds Socialstyrelsens årliga kampanj Donationsveckan som syftar till att få fler att göra sin vilja att donera känd.

Även regeringen vill att antalet organdonationer ska öka, och så sent som i september i år skickades ett lagförslag med flera förändringar till lagrådet. Regeringen vill bland annat att anhörigveto ska tas bort och att möjligheterna till organbevarande behandling ska öka.

Läs också:

Lagrådet vill se ändringar i lagförslag om donationer

Regeringen vill avskaffa vetorätt vid organdonation

Anhörigveto vid donation föreslås försvinna

Utredare vill se tuffare lag mot handel med mänskliga organ

Ny donationsutredning ska lösa juridiska knutar